• Archiefbankbrugge
  • Akten burgerlijke stand
  • Bevolkingsregisters
  • Bezoekersregisters Memlingmuseum (no metadata)
  • Cartularium van de Drie Santinnen (no metadata)
  • Civiele SententiĆ«n (no metadata)
  • Confiscatierekeningen (no metadata)
  • Criminele Rechtspraak (no metadata)
  • Hallegeboden (no metadata)
  • Handschrift De Doppere (no metadata)
  • Klerken Vierschaar (no metadata)
  • Memorielijst van het Beeldenmakersambacht (no metadata)
  • Notulen Bureel van Weldadigheid
  • Notulen Gemeenteraad (no metadata)
  • Oorlogsplakkaten
  • Overlijdensberichten
  • Parochieregisters (no metadata)
  • Pieter Le Doulx Over vermaarde Bruggelingen (no metadata)
  • Poortersboeken
  • Registers Zestendelen (no metadata)
  • Resolutieboeken (no metadata)
  • Sint-Sebastiaansgilde
  • Stadsrekeningen (no metadata)
  • Wezerijakten