• Archiefbankbrugge
  • Akten burgerlijke stand
  • Bevolkingsregisters
  • Bezoekersregisters Memlingmuseum (aucune métadonnée)
  • Cartularium van de Drie Santinnen (aucune métadonnée)
  • Civiele Sententiën (aucune métadonnée)
  • Confiscatierekeningen (aucune métadonnée)
  • Criminele Rechtspraak (aucune métadonnée)
  • Hallegeboden (aucune métadonnée)
  • Handschrift De Doppere (aucune métadonnée)
  • Klerken Vierschaar (aucune métadonnée)
  • Memorielijst van het Beeldenmakersambacht (aucune métadonnée)
  • Notulen Bureel van Weldadigheid
  • Notulen Gemeenteraad (aucune métadonnée)
  • Oorlogsplakkaten
  • Overlijdensberichten
  • Parochieregisters (aucune métadonnée)
  • Pieter Le Doulx Over vermaarde Bruggelingen (aucune métadonnée)
  • Poortersboeken
  • Registers Zestendelen (aucune métadonnée)
  • Resolutieboeken (aucune métadonnée)
  • Sint-Sebastiaansgilde
  • Stadsrekeningen (aucune métadonnée)
  • Wezerijakten