Stadsrekeningen even niet beschikbaar!

Stadsrekeningen even niet beschikbaar!

De oudst bewaarde stadsrekening van Brugge gaat terug tot het jaar 1280. Er zijn slechts weinig steden in West-Europa die over zulke oude rekeningen beschikken. Bovendien zijn ze quasi volledig voor de periode 1280-1794.

Het Stadsarchief heeft het plan opgevat om de reeks stadsrekeningen te digitaliseren. Daarbij komt eerst de periode 1280-1477 aan bod. Hierdoor zijn die stadsrekeningen even niet raadpleegbaar in onze leeszaal. Als alles goed verloopt zijn ze begin 2022 online te doorzoeken op Archiefbank Brugge.