Welkom in de virtuele leeszaal van het Stadsarchief van Brugge

Opgelet: er is een update van het systeem achter de website gebeurd. Indien iets niet normaal zou functioneren, druk even de Ctrl- en F5 toets samen in. Wie met een Apple werkt kan cmd+schift+3 tezelfdertijd indrukken. Indien dit laatste niet lukt, klik hier voor meer uitleg.

Belangrijk nieuws: De huwelijksakten tot 1943 en de overlijdensakten tot 1968 van Brugge en de deelgemeenten zijn nu online te bekijken (voorlopig nog enkel via de boomstructuur)!

BELANGRIJK BERICHT

Sinds 31 maart van dit jaar zijn de openbaarheidstermijnen van de registers Burgerlijke Stand huwelijken en overlijdens gewijzigd. Huwelijksakten zijn nu voor iedereen openbaar na 75 jaar en overlijdensakten na 50 jaar. Voor de geboorteakten blijft de termijn 100 jaar. Concreet betekent dit voor Brugge en deelgemeenten het volgende: geboorteakten (vrije inzage en uittreksel/afschrift tot en met 1918), huwelijksakten (idem tot en met 1943) en overlijdensakten (idem tot en met 1968). Deze pas openbaar gestelde registers zijn ondertussen gedigitaliseerd door de firma Vanden Broele en de nieuwe beelden van Brugge en de deelgemeenten zijn al beschikbaar in de databank! Verschillende vrijwilligers zijn gestart met de indexering ervan. Ook deze worden door vrijwilligers geïndexeerd. Dit werk zal verschillende maanden in beslag nemen. Hou er bij het zoeken dus rekening mee dat niet alle akten van de Burgerlijke Stand periode 1921-1968 in de zoekresultaten meegenomen worden. Zoek desnoods via de boomstructuur. Alvast bedankt voor het begrip! Wie meer informatie wil kan ons contacteren via stadsarchief@brugge.be of 050 44 82 60.

OVER ARCHIEFBANK BRUGGE

Het verhaal van Archiefbank Brugge start in 2013 met het online aanbieden van de akten van de burgerlijke stand en nadien van een aantal reeksen bevolkingsregisters, waaraan telkens data zijn gekoppeld. Je hoeft je dus voor deze archiefdocumenten niet langer te verplaatsen naar onze leeszaal. Je kan van thuis uit dit alles volledig kosteloos opzoeken, consulteren, afdrukken of in je eigen digitaal dossier bijhouden. We vragen enkel om je even te registreren. Geen paniek, dit duurt slechts enkele seconden en is volledig gratis.

Onze virtuele leeszaal is vanaf 30 maart 2018 met meer dan 300.000 beelden uitgebreid. Deze aangroei betekent meer dan een verdubbeling van het aanbod. Het gaat om de Brugse parochieregisters en heel wat reeksen uit het Oud Archief van de stad Brugge (o.m. Hallengeboden, Resolutieboeken, registers Zestendelen, Klerken van de Vierschaar) en ook nog de bevolkingsregisters van alle deelgemeenten.
Een belangrijke kanttekening is evenwel dat aan deze beelden vooralsnog geen data zijn gekoppeld. Als je dus een zoekopdracht ingeeft, krijg je enkel resultaat uit de reeksen waaraan data is gelinkt (zie hieronder). Maar heel wat van deze nieuwe reeksen bevatten zelf een index (bv. de parochieregisters of de bevolkingsregisters) en kunnen dus probleemloos via de boomstructuur (linkermarge) worden geraadpleegd. Ondertussen werken vrijwilligers voort om de nieuwe beelden van metadata te voorzien. Nieuw zijn de bevolkingsregisters van Brugge 1830-1846 met gekoppelde data. Momenteel is men bezig met de reeks 1866-1880.

Aan volgende reeksen zijn data gekoppeld en kan er op worden gezocht:

- De akten van de burgerlijke stand van Brugge en deelgemeenten (1796-1918 voor geboorten en 1796-1920 voor huwelijken en overlijdens)

- De bevolkingsregisters van Brugge (1790-1812, 1809-1830, 1830-1846, 1846-1866 en 1866-1880) en deelgemeenten (gedeeltelijk)

- Aanplakbrieven Eerste Wereldoorlog

- Poortersboeken; 1418-1498 (Oud Archief, reeks 130)

- Overlijdensberichten 

Indien reeksen niet van metadata voorzien zijn, wordt dit aangegeven in de boomstructuur links in de databank.

Opgelet! Bij het raadplegen van onze Archiefbank via Internet Explorer versie 11 kan je moeilijkheden ondervinden bij het doorklikken naar een ander beeld via de pijltjes of via de boomstructuur. Wij raden je aan een hogere versie te downloaden of onze Archiefbank te raadplegen via Google Chrome of Firefox.

Aanmelden

Registratie

Registreer hier om onmiddellijk en onbeperkt toegang te krijgen tot honderdduizenden aktes en gegevens.

 Registreren

Onze leeszaal bezoeken?

Stadsarchief Brugge, Burg 11A -8000 Brugge
www.brugge.be/archief
https://www.facebook.com/StadsarchiefvanBrugge

De meest nabije parking is het Pandreitje, op 5 minuten wandelen van het Stadsarchief.

Telefoonnummer: 050 44 82 60
E-mail adres:
stadsarchief@brugge.be

Openingsuren van onze leeszaal:
maandag: 13.30 - 16.30 u.
dinsdag: 8.30 - 12.30 u. en 13.30 - 18.30 u.
woensdag: 8.30 - 12.30 u. en 13.30 - 16.30 u.
donderdag: 8.30 - 12.30 u. en 13.30 - 16.30 u.
vrijdag: 8.30 - 12.30 u. en 13.30 - 16.30 u.