Welkom in de virtuele leeszaal van het Stadsarchief van Brugge

Sinds 31 maart 2019 zijn de openbaarheidstermijnen van de registers burgerlijke stand huwelijken en overlijdens gewijzigd. Huwelijksakten zijn nu voor iedereen openbaar na 75 jaar en overlijdensakten na 50 jaar. Voor de geboorteakten blijft de termijn 100 jaar. Concreet betekent dit voor Brugge en deelgemeenten het volgende: geboorteakten (vrije inzage en uittreksel/afschrift tot en met 1920), huwelijksakten (idem tot en met 1945) en overlijdensakten (idem tot en met 1970). Deze pas openbaar gestelde registers zijn ondertussen gedigitaliseerd door de firma Vanden Broele en de nieuwe beelden van Brugge en de deelgemeenten zijn al beschikbaar in de databank! Verschillende vrijwilligers zijn gestart met de indexering ervan. Dit werk zal verschillende maanden in beslag nemen. Hou er bij het zoeken dus rekening mee dat niet alle akten van de burgerlijke stand periode 1921-1970 in de zoekresultaten meegenomen worden. Zoek desnoods via de boomstructuur. Alvast bedankt voor het begrip! Wie meer informatie wil, kan ons contacteren via stadsarchief@brugge.be of 050 44 82 60.

OVER ARCHIEFBANK BRUGGE

Het verhaal van Archiefbank Brugge start in 2013 met het online aanbieden van de akten van de burgerlijke stand en nadien van een aantal reeksen bevolkingsregisters, waaraan telkens data zijn gekoppeld. Je hoeft je dus voor deze archiefdocumenten niet langer te verplaatsen naar onze leeszaal. Je kan van thuis uit dit alles volledig kosteloos opzoeken, consulteren, afdrukken of in je eigen digitaal dossier bijhouden. Je hoeft je enkel te registreren wanneer je een digitaal dossier met je zoekresultaten wil aanmaken. Dit duurt slechts enkele seconden en is volledig gratis.

Onze virtuele leeszaal is vanaf 30 maart 2018 met meer dan 300.000 beelden uitgebreid. Deze aangroei betekent meer dan een verdubbeling van het aanbod. Het gaat om de Brugse parochieregisters en heel wat reeksen uit het Oud Archief van de stad Brugge (onder meer Hallegeboden, Resolutieboeken, registers Zestendelen en Klerken van de Vierschaar) en ook nog de bevolkingsregisters van alle deelgemeenten.
Een belangrijke kanttekening is evenwel dat aan deze beelden vooralsnog geen data zijn gekoppeld. Als je dus een zoekopdracht ingeeft, krijg je enkel resultaat uit de reeksen waaraan data is gelinkt (zie hieronder). Maar heel wat van deze nieuwe reeksen bevatten zelf een index (bv. de parochieregisters of de bevolkingsregisters) en kunnen dus probleemloos via de boomstructuur (linkermarge) worden geraadpleegd. Ondertussen werken vrijwilligers verder om de nieuwe beelden van metadata te voorzien. 

Aan volgende reeksen zijn data gekoppeld en kan er op worden gezocht:

- De akten van de burgerlijke stand van Brugge en deelgemeenten (1795-1920 voor geboorten, 1795-1945 voor huwelijken en 1795-1970 voor overlijdens). Let op de indexering hiervan loopt nog!

- De bevolkingsregisters van Brugge (1790-1812, 1809-1830, 1830-1846, 1846-1866 en 1866-1880) en deelgemeenten (gedeeltelijk)

- Aanplakbrieven Eerste Wereldoorlog

- Poortersboeken (Oud Archief, reeks 130: jaren 1418-1498)

- Overlijdensberichten 

Indien reeksen niet van metadata voorzien zijn, wordt dit aangegeven in de boomstructuur links in de databank.

Opgelet! Bij het raadplegen van onze Archiefbank via Internet Explorer versie 11 kan je moeilijkheden ondervinden bij het doorklikken naar een ander beeld via de pijltjes of via de boomstructuur. Wij raden je aan een hogere versie te downloaden of onze Archiefbank te raadplegen via Google Chrome of Firefox.

Klik hier voor onmiddellijke en onbeperkte toegang tot de databank

 

Wil je een digitaal dossier met je zoekresultaten aanmaken? 

Registreer hier om een dossier met je zoekresultaten aan te maken.

 Registreren

Meer uitleg over een digitaal dossier vind je in de handleiding.

 

Aanmelden om je bestaand dossier op te vragen of bij te werken of nieuwe dossiers te maken?

 

Onze leeszaal bezoeken?

Stadsarchief Brugge, Burg 11A -8000 Brugge
www.brugge.be/archief
https://www.facebook.com/StadsarchiefvanBrugge

De meest nabije parking is het Pandreitje, op 5 minuten wandelen van het Stadsarchief.

Telefoonnummer: 050 44 82 60
E-mail adres:
stadsarchief@brugge.be

Openingsuren van onze leeszaal:

maandag: 13.30 - 16.30 u.
dinsdag: 8.30 - 12.30 u. en 13.30 - 18.30 u.
(na 16.30 u. enkel na reservatie)
woensdag: 8.30 - 12.30 u. en 13.30 - 16.30 u. 
donderdag: 8.30 - 12.30 u. en 13.30 - 16.30 u.
vrijdag: 8.30 - 12.30 u.