• Archiefbankbrugge
  • Akten burgerlijke stand
  • Bevolkingsregisters
  • Bezoekersregisters Memlingmuseum (geen metadata)
  • Cartularium van de Drie Santinnen (geen metadata)
  • Civiele Sententiën (geen metadata)
  • Confiscatierekeningen (geen metadata)
  • Criminele Rechtspraak (geen metadata)
  • Hallegeboden (geen metadata)
  • Handschrift De Doppere (geen metadata)
  • Klerken Vierschaar (geen metadata)
  • Memorielijst van het Beeldenmakersambacht (geen metadata)
  • Notulen Bureel van Weldadigheid
  • Notulen Gemeenteraad (geen metadata)
  • Oorlogsplakkaten
  • Overlijdensberichten
  • Parochieregisters (geen metadata)
  • Pieter Le Doulx Over vermaarde Bruggelingen (geen metadata)
  • Poortersboeken
  • Registers Zestendelen (geen metadata)
  • Resolutieboeken (geen metadata)
  • Sint-Sebastiaansgilde
  • Stadsrekeningen (geen metadata)
  • Wezerijakten