Ons verhaal

Het verhaal van Archiefbank Brugge start in 2013 met het online aanbieden van de akten van de burgerlijke stand en nadien van een aantal reeksen bevolkingsregisters, waaraan telkens data zijn gekoppeld. Je hoeft je dus voor deze archiefdocumenten niet langer te verplaatsen naar onze leeszaal. Je kan van thuis uit dit alles volledig kosteloos opzoeken, consulteren, afdrukken of in je eigen digitaal dossier bijhouden. Je hoeft je enkel te registreren wanneer je een digitaal dossier met je zoekresultaten wil aanmaken. Dit duurt slechts enkele seconden en is volledig gratis.

Onze virtuele leeszaal is vanaf 30 maart 2018 met meer dan 300.000 beelden uitgebreid. Deze aangroei betekent meer dan een verdubbeling van het aanbod. Het gaat om de Brugse parochieregisters en heel wat reeksen uit het Oud Archief van de stad Brugge (onder meer Hallegeboden, Resolutieboeken, registers Zestendelen en Klerken van de Vierschaar) en ook nog de bevolkingsregisters van alle deelgemeenten.

Een belangrijke kanttekening is evenwel dat aan deze beelden vooralsnog geen data zijn gekoppeld. Als je dus een zoekopdracht ingeeft, krijg je enkel resultaat uit de reeksen waaraan data is gelinkt (zie hieronder). Maar heel wat van deze nieuwe reeksen bevatten zelf een index (bv. de parochieregisters of de bevolkingsregisters) en kunnen dus probleemloos via de boomstructuur (linkermarge) worden geraadpleegd. Ondertussen werken vrijwilligers verder om de nieuwe beelden van metadata te voorzien. 

Aan volgende reeksen zijn data gekoppeld en kan er op worden gezocht:

- De akten van de burgerlijke stand van Brugge en deelgemeenten (1795-1920 voor geboorten, 1795-1945 voor huwelijken en 1795-1970 voor overlijdens). 

- De bevolkingsregisters van Brugge (1790-1812, 1809-1830, 1830-1846, 1846-1866 en 1866-1880) en deelgemeenten (gedeeltelijk)

- Aanplakbrieven Eerste Wereldoorlog

- Poortersboeken (Oud Archief, reeks 130: jaren 1418-1794) en Buitenpoortersboeken (Oud Archief, reeks 131: jaren 1548-1788)

- Overlijdensberichten 

Indien reeksen niet van metadata voorzien zijn, wordt dit aangegeven in de boomstructuur links in de databank.

Opgelet! Bij het raadplegen van onze Archiefbank via Internet Explorer versie 11 kan je moeilijkheden ondervinden bij het doorklikken naar een ander beeld via de pijltjes of via de boomstructuur. Wij raden je aan een hogere versie te downloaden of onze Archiefbank te raadplegen via Google Chrome of Firefox.