Expo in Stadsarchief Brugge: “Een paleis met vele verhalen. 300 jaar Brugse Vrije”

Expo in Stadsarchief Brugge: “Een paleis met vele verhalen. 300 jaar Brugse Vrije”

Een vierdelige expo met enkele bijzondere bruiklenen

Het Brugse Vrije is gedurende eeuwen de grootste en rijkste kasselrij van het graafschap Vlaanderen. Een kasselrij of burggraafschap is een territoriale onderverdeling met een eigen bestuurlijke, financiële en rechterlijke bevoegdheid. Het gebied van het Brugse Vrije strekt zich uit van de IJzer tot aan de Westerschelde. Pieter Pourbus schildert er in de periode 1562-1571 een magistrale kaart van, vijfentwintig jaar later al even subliem door Pieter Claeissens gekopieerd. Dit alles vormt, samen met het intrigerende wapen van het Brugse Vrije, het eerste onderdeel van de tentoonstelling. In een tweede onderdeel krijg je een tijdslijn met de volledige bouwgeschiedenis van het Landhuis Brugse Vrije. Een heel mooi stuk daarbij is het cartularium Rodenboek 1 uit het rijke archiefbestand Brugse Vrije bewaard in het Rijksarchief Brugge. Dit is niet de enige bruikleen van het Rijksarchief Brugge. In het derde deel van de expo, over de verbouwing van 1722-1727, kun je een origineel plan van de verbouwing bewonderen. Het dateert uit 1721 en is van de hand van architect Jan Verkruys. Naast dit plan ligt een pareltje uit het archief van de Edele Confrérie van het Heilig Bloed: een prachtige tekening door Hendrik Pulinx van een deel van de gevel van het nieuwe Landhuis van het Brugse Vrije, versierd naar aanleiding van de jubelprocessie van het Heilig Bloed in 1749. Deze tekening staat in een kopie van het parureboek. En alsof dat nog niet genoeg is, zie je ook in het vierde deel van de tentoonstelling een prachtig stuk, namelijk het huldealbum Maurice Fraeijs. Dit album geeft een unieke inkijk op de gebouwen van het Brugse Vrije anno 1911. Het is een mooie illustratie van het thema van het vierde deel: de verschillende gebruikers van de gebouwen doorheen de eeuwen.

Praktische informatie

  • Locatie: Stadsarchief Brugge - Burg 11A 8000 Brugge
  • Data: van 01 juli tot en met 18 september
  • Openingsuren: dagelijks van 9.30 u tot 17 u
  • Gratis