Stadsrekeningen Brugge 1283-1477 online op Archiefbank Brugge

Stadsrekeningen Brugge 1283-1477 online op Archiefbank Brugge

De stadsrekeningen vormen een heel belangrijke reeks binnen het Oud Archief van de stad Brugge. Ze bevatten per jaar alle inkomsten en uitgaven van de stad. Zo krijg je bijvoorbeeld een zicht op de werken die de stad uitvoerde of welke personeelsleden er in dienst waren en hoeveel die verdienden. Of je kan lezen welke belastingen Brugge in bepaalde periodes hief en hoeveel die opbrachten. Bij speciale gelegenheden, zoals blijde intredes van vorsten, werden alle uitgaven voor de bijhorende feestelijkheden nauwgezet genoteerd. En er is nog veel meer om te ontdekken in deze reeks.

Daarbij kan de onderzoeker heel ver teruggaan in de tijd, namelijk tot het jaar 1280. Maar het Brugse stadsbestuur hield al eerder stadsrekeningen bij. De oudste gingen echter onherroepelijk verloren tijdens de brand van het belfort in 1280. Vanaf dat jaar zijn ze, op enkele lacunes na, onafgebroken bewaard gebleven tot 1794.

Let op: de stadsrekeningen voor de periode 15 oktober 1281 – 14 oktober 1282 zijn nog niet gedigitaliseerd omdat het hier over grote rollen gaat. Deze zijn raadpleegbaar in het Stadsarchief en werden ook uitgegeven in de publicatie C. WIJFFELS en J. DE SMET. ‘De rekeningen van de stad Brugge (1280-1319). Eerste deel (1280-1302). Eerste stuk’. Brussel, 1965, XVII + 1052 pagina’s.

De onlinebeelden zijn niet van metadata voorzien. De stadsrekeningen zijn wel volgens een bepaald (in de tijd wisselend) stramien opgebouwd zodat je er vrij snel in kan bladeren.