Lezingenreeks Brugge in de 18de eeuw

18 april, 16 mei en 13 juni 2023

Inhoud en sprekers

Overleeft de Brugse Kamer van Koophandel de crisis van 1725?

18 april 2023 om 19.30 uur Eric Muls

In de leeszaal van het Brugse Stadsarchief hangt het groepsportret De zitting van de Brugse Kamer van Koophandel over het kanaal Brugge-Oostende. Over het werk was weinig geweten. Recent archivalisch onderzoek in het Stadsarchief heeft geleid tot de ontsluiting van het portret. Keizer Karel VI verleent aan de Kamer van Koophandel een octrooi om de kanalen van Gent naar Brugge en van Brugge naar Oostende te verbreden en uit de diepen. Het wordt een verhaal van vallen en opstaan, van cleijn avancement, van dominerende oneenigheden tusschen deken ende hooftmannen, en uiteindelijk toch van rejouissance over het voltrecken van het ghedelf. Hoe het tijdens deze belangrijke episode in de Brugse stadsgeschiedenis allemaal in zijn werk ging, verneem je tijdens de lezing.

Cataloghe van alderhande curieuse boecken – Boekencollecties onder de hamer in Brugge

16 mei 2023 om 19.30 uur Inge Geysen

Welke boeken zaten er in Brugse privébibliotheken in de 18de eeuw? Het is niet makkelijk om deze vraag te beantwoorden, aangezien collecties in de loop der jaren immers om heel verschillende redenen uit elkaar vielen. Ook al hebben ze als bron ook hun beperkingen, veilingcatalogi kunnen helpen om een tipje van de sluier op te lichten. Deze lezing biedt een blik op de wereld van boekenveilingen in Brugge, met bijzondere aandacht voor de veilingcatalogi die in de collectie van de Openbare Bibliotheek Brugge bewaard worden.

Brugge en de beeldende kunst tijdens de achttiende eeuw

13 juni 2023 om 14 uur Laurence Van Kerkhoven

De achttiende eeuw was voor Brugge een tijd van veelzijdige artistieke bloei. De invloed van de Brugse academie was hierbij van doorslaggevend belang. Onder de directeurs Matthias de Visch, Jan Anton Garemijn en Paul de Cock vormde de tekenschool een kweekvijver van talent. Meerdere oud-leerlingen van de academie braken internationaal door en vestigden zich in het buitenland. Onder hen was Joseph-Benoît Suvée ongetwijfeld de belangrijkste. Andere kunstenaars zijn nu misschien minder bekend, maar verdienen toch extra aandacht. Deze lezing gaat dieper in op de academie en de beeldende kunst in Brugge tijdens de achttiende eeuw. Je verneemt meer over het registratieproject ‘Leerling-Meester’, dat de oudste figuurtekeningen uit de Brugse academie en de notitieboekjes van directeur Garemijn bestudeert.

Praktisch

Alle lezingen gaan door op KU Leuven Campus Brugge (Spoorwegstraat 12 - 8200 Brugge) en worden afgesloten met een drankje.

De deelnameprijs is 50 euro voor de volledige lezingenreeks. Deelname per sessie bedraagt 20 euro.Vrienden van het Stadsarchief, de Openbare Bibliotheek Brugge en Musea Brugge kunnen deelnemen aan 30 euro voor de reeks of 10 euro voor de lezing van de eigen organisatie.

Schrijf in vóór 11 april 2022 via puc.kuleuven.be (respectievelijk voor 9 mei voor sessie 2 en 6 juni voor sessie 3). Betalingsgegevens: rekeningnummer IBAN BE31 2850 2133 2955 van het Postuniversitair Centrum, met vermelding 400/0023/75529 + naam deelnemer(s). Je ontvangt geen factuur.