16 234 overlijdensberichten online raadpleegbaar!

16 234 overlijdensberichten online raadpleegbaar!

Het Stadsarchief draagt zorg voor een verzameling van enkele tienduizenden overlijdensberichten. De oudste gaan terug tot de achttiende eeuw, de meest recente tot op heden. Er gebeuren jaarlijks aanvullingen. Overlijdensberichten of doodsbrieven zijn een interessante bron voor stamboomonderzoek. Ze bevatten naast de naam van de overledene en de sterfdatum vaak ook heel wat andere gegevens: overlijdensplaats, geboortedatum, geboorteplaats, naam van de partner, namen van familieleden …

De oudste waren al gescand en online op Archiefbank Brugge geplaatst. Recent kwamen er daar bijna 13 000 bij. Dit brengt het totaal aantal op 16 234. Ze zijn allemaal van metadata voorzien en dus doorzoekbaar via eenvoudig of uitgebreid zoeken. Omwille van de privacy tonen we enkel overlijdensberichten die minstens 50 jaar oud zijn, dit naar analogie met de openbaarheidstermijn van de overlijdensakten burgerlijke stand. Dit gebeurt volledig op verantwoordelijkheid van Stadsarchief Brugge. Aarzel niet om ons bij vragen te contacteren.

De indexering nam verschillende jaren in beslag en gebeurde door vrijwilligers en tijdelijke medewerkers. Op dit ogenblik werken ze nog volop verder om ook het resterende gedeelte te indexeren. Hartelijk dank hiervoor! Het einde van dit project is voorzien in de loop van 2024. Er komen in de toekomst dus nog verschillende overlijdensberichten online.