Kandidaturen voor de vierde Levend Archiefprijs gevraagd

Sinds de introductie van de prijs in 2008 zijn er al drie laureaten geweest. De eerste prijs ging naar historicus Albert Janssens voor zijn baanbrekende studie over de Lucia- en de Ursulalegende, evenals zijn eerdere studies over de 15e eeuw in Brugge. In 2013 werd de prijs uitgereikt aan Jan Dumolyn, professor aan de UGent, voor zijn vele en veelzijdige studies over de sociale en politieke geschiedenis van Brugge in de late middeleeuwen. De derde laureaat was heemkundig vorser Valentin Degrande in 2018, voor zijn herziene studie en publicatie over Assebroek tijdens de Eerste Wereldoorlog.

De prijs van 2.500 euro blijft onveranderd voor deze editie en kandidaturen worden verwacht tegen uiterlijk 15 april 2023. Men kan zelf een kandidatuur indienen of iemand anders kan dit doen, met of zonder medeweten van de betrokkene. Inzendingen kunnen worden gemeld via stadsarchief@brugge.be of kunnen worden binnengebracht aan de balie van het Stadsarchief, Burg 11A, 8000 Brugge. Een jury zal vervolgens beoordelen wie de vierde laureaat zal worden.