Inventaris Oud Archief Brugge doorzoekbaar via Probat

Inventaris Oud Archief Brugge doorzoekbaar via Probat

In 1979 publiceerde toenmalig hoofdarchivaris André Vandewalle zijn inventaris op het bestand Oud Archief van de Stad Brugge. Tot op de huidige dag blijft het één van de meest gebruikte toegangen in het Stadsarchief Brugge. Dit is niet verwonderlijk gezien de rijkdom en het internationaal belang van het Brugse ancien regime archief. Voortaan is deze inventaris online doorzoekbaar in het archiefbeheersysteem Probat: https://probat.west-vlaanderen.be/archief/deelarchief/1006/oud-archief-van-de-stad-brugge Alles samen gaat het over 1036 nummers. Pieter Meirlaen maakte ze, onder leiding van erfgoedarchivaris Dieter Viaene, klaar voor import in Probat. Dit brengt het totaal aantal archiefbeschrijvingen van Stadsarchief Brugge in Probat op 33 681.