Twee nieuwe toegangen op Probat: Theater De Korre en familie De Gruytere-Beernaert (Simon Stevin Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek)

Twee nieuwe toegangen op Probat: Theater De Korre en familie De Gruytere-Beernaert (Simon Stevin Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek)

Theater De Korre

Theater De Korre was jarenlang een begrip in Brugge. De geschiedenis ervan gaat terug tot 1961. In dat jaar opende de Korrekelder aan het Kraanplein, een vestzaktheater en tentoonstellingsruimte. Op 9 september 1965 zag vzw De Korre het levenslicht. Zo kreeg het theater een degelijke juridische basis. De voorstellingen kende succes. Gedurende enkele jaren (1974-1979) had het theater zelfs een eigen tijdschrift. In de jaren 1980 werd het steeds moeilijker om financieel de eindjes aan elkaar te knopen. Na verloop van tijd verhuisde het theater en verdween de naam door fusies. Uiteindelijk nam het verhaal in 2010 een einde. Meer lees je op de webpagina https://nl.wikipedia.org/wiki/Korrekelder

Het Stadsarchief draagt zorg voor een mooi archiefbestand van De Korre dat de periode 1964-2005 omvat. Je vindt er niet alleen dossiers over de voorstellingen maar eveneens over de tentoonstellingen in terug. Alles samen gaat het over 633 nummers.

Familie De Gruytere-Beernaert (Simon Stevin Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek)

Eind 2022 schonk Stan Beernaert archief van zichzelf en voornamelijk wijlen zijn vrouw Mieke De Gruytere (Brugge 1934 – Brugge 2022). Dit archief heeft betrekking op het vroegere Simon Stevin Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek. Mieke De Gruytere stond in voor de organisatie van de colloquia van genoemd instituut. Ook Stan Beernaert was er een tijd werkzaam, meer bepaald als doctoraatsstudent.

Het Simon Stevin Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek werd officieel opgericht in maart 1959. Aanvankelijk bevond het zich op de bovenverdieping van het labo van het Sint-Jansziekenhuis, toen nog in de Brugse binnenstad. Vermoedelijk rond 1968 verhuisde het naar de Jeruzalemstraat, naar een gebouw dat eigendom was van Stad Brugge. Het instituut was gericht op interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek. Er werden biochemische, fysische en elektronische werkmethoden gebruikt. Er was een team van meer dan 20 personen werkzaam. Het verwierf internationale faam door onder meer de organisatie van een jaarlijks meerdaags colloquium, onder de titel ‘De Protiden van de Biologische vloeistoffen’. Het archiefbestand telt 75 nummers en heeft voornamelijk op deze colloquia betrekking. Het instituut hield vermoedelijk op met bestaan eind jaren 1970.