Inventarissen gemeentearchief Sint-Pieters-op-den-Dijk en archief Gemene en Loweiden doorzoekbaar via Probat

Inventarissen gemeentearchief Sint-Pieters-op-den-Dijk en archief Gemene en Loweiden doorzoekbaar via Probat

Gemeentearchief Sint-Pieters-op-den-Dijk

Sint-Pieters-op-den-Dijk was een zelfstandige gemeente tot 12 juli 1899. Toen werd ze afgeschaft en bij Brugge gevoegd. Het archief kwam terecht in het Brugse stadsarchief. Het gaat over 183 nummers, die de periode 1656-1900 omvatten. De archiefstukken uit het ancien régime beperken zich tot een ommeloper en enkele rekeningen van de parochie, kerk en het armbestuur. Wie meer uit die periode wenst te raadplegen, kan zich wenden tot het Rijksarchief Brugge. Het leeuwendeel van het bestand komt uit de negentiende eeuw. Bij dit laatste gaat het over de gebruikelijke rubrieken: bevolking, financiën, onderwijs, gezondheid, militie …

Archief van de Gemene en Loweiden

De Gemene en Loweiden vormen één van de laatste gemene gronden in Vlaanderen. Ze bevinden zich op het grondgebied van Brugge en Beernem, in de buurt van Assebroek en het natuurgebied Rijkevelde. De rechthebbenden worden aanborgers genoemd. Zij hebben de grond in gemeenschappelijk gebruik. Het systeem bestaat al eeuwenlang. Dit weerspiegelt zich in het archiefbestand, waarvan het oudste stuk teruggaat tot de zestiende eeuw. Er is ook een achttiende-eeuwse kopie van een keure uit 1475.  Het archief van de Gemene en Loweiden omvat lijsten van aanborgers, rekeningen, keuren, verpachtingsakten … Er zijn 204 nummers.