Archief Sint-Sebastiaansgilde online raadpleegbaar

Archief Sint-Sebastiaansgilde online raadpleegbaar

De Sint-Sebastiaansgilde: een unicum in de wereld

De Sint-Sebastiaansgilde, voluit Koninklijke Hoofdgilde Sint-Sebastiaan binnen Brugge, is een schuttersvereniging die al sinds 1375 onafgebroken actief is. Dit is een unicum in de wereld. Haar lange geschiedenis heeft een rijk archiefbestand opgeleverd, waarvoor de gilde heel veel zorg draagt. Dit archiefbestand is van groot historisch en cultureel belang voor Brugge. De oudste stukken, de oorkonden, dateren uit 1416.

Naast oorkonden zijn er ledenlijsten (16de-18de eeuw), rekeningen (15de-20ste eeuw), doodschuldenboeken (16de-18de eeuw), admissieboeken (19de-20ste eeuw), verslagboeken (17de-20ste eeuw), bundels verzamelde correspondentie en documenten (16de-20ste eeuw) …

Gebundelde archiefkrachten

Enkele jaren geleden digitaliseerde de Brugse firma Vanden Broele deze belangrijke archiefstukken. De Sint-Sebastiaansgilde heeft geen publiek platform om dit gedigitaliseerde archiefbestand voor het grote publiek ter beschikking te stellen. Daarom zocht de voorzitter van de archiefcommissie van de gilde contact met het Stadsarchief Brugge. Dit resulteerde in een samenwerkingsovereenkomst en de plaatsing van de digitale beelden op Archiefbank Brugge. Op die manier stellen we een uniek stukje Brugs erfgoed ter beschikking van al wie geïnteresseerd is. Bovendien dragen we als Stad zo bij tot een duurzame toekomst ervan.

Archiefbank Brugge is trouwens niet de enige plaats waar de Sint-Sebastiaansgilde en het Brugse Stadsarchief de krachten bundelen. De foto’s uit het gildearchief op Beeldbank Brugge krijgen de komende maanden meer uitgebreide beschrijvingen