Nieuwe archiefbeschrijvingen van Brugse ambachten in Probat

Nieuwe archiefbeschrijvingen van Brugse ambachten in Probat

De genoemde 1691 nummers hebben betrekking op de bakkers, beelden- en zadelmakers, beurzenmakers- en witte ledertouwers, blekers, blikslagers, borstel- en bezemmakers, broodwegers, corduaniers- en schoenmakers, drapiers, droogscheerders, fruitverkopers, fusteinwevers of fusteiniers, gleiermakers, goud- en zilversmeden, graniers, handschoenmakers en vellenplotters, hoedenmakers, huidenvetters, pijl- en boogmakers en vlees- en beenhouwers. Ze zijn afkomstig uit de toegang van doctor Luc Janssens.

Het gaat over archiefstukken die een mooi beeld over het reilen en zeilen binnen genoemde ambachten geven. Er zijn keuren, processtukken, resoluties, ledenlijsten, briefwisseling … Alles is vrij raadpleegbaar in onze leeszaal. Daar vind je ook de beschrijvingen op de ambachtsarchieven die nog niet in Probat zitten. Die komen in de loop van de volgende maanden online.